decoheat_slaider1a1

אישורי תו תקן ות.בדיקה

איכות חימום וצריכת חשמל

דו”ח בדיקה לבחינת איכות החימום וצריכת החשמל בוצע בחורף 2000/1 ע”י ד”ר שמואל שוראקי ב”מעבדה הלאומית לפיזיקה” (גוף השייך למשרד התעשייה והמסחר) הממוקמת באוניברסיטה העברית בגבעת רם בירושלים.

לחץ לעיון בדו”ח

טבלת השוואת צריכת אנרגיה לחימום דירה של כ – 100 מ”ר. הנתונים הינם פרסום רשמי של משרד האנרגיה (יח’ החימום של חב’ “דקוהיט” נכנסות תחת הקטגוריה “תנורים חשמליים מבוקרים”).

לחץ לעיון בטבלת ההשוואה

באתר יש להקליק על “אומדן עלויות אנרגיה להסקה” לשנים הרלוונטיות הקטגוריה המתאימה למוצרי חב’ דקוהיט הינה “תנורים חשמליים קבועים מבוקרים”

בטיחות ותקנים

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית שנערך ע”י מכון בדיקה מוסמך

לחץ לעיון בדו”ח

תקני בטיחות וחשמל – מהמחמירים באירופה

לחץ להסבר לגבי סימוני התקן השונים

תקן ישראלי – כל משלוח המגיע לארץ נדגם ע”י מכון התקנים הישראלי המבצע בדיקה קפדנית של המכשירים הנדגמים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם