בקרוב תצוגה חדשה של מוצרינו ברחוב ברניקי בירושלים.