מתחם מע”צ 80 יח”ד

מתחם מע”צ 80 יח”ד

  • יזם: שיינפלד
  • מיקום: מתחם מע"צ ירושלים

מתחם מעצ שיינפלד

פרוייקטים נבחרים

Back to Top