סביוני ארנונה 224 יח”ד

סביוני ארנונה 224 יח”ד

מפרט דקוהיט:  משולב גבוה + בסיסי
דגמים:              Odysee
                         F – 117

Back to Top