רמת גבעת זאב כ-400 יח”ד

רמת גבעת זאב כ-400 יח”ד

מפרט דקוהיט:  משולב גבוה + בסיסי
דגמים:               Solius
                         F – 117

פרוייקטים נבחרים

Back to Top